Vad är en park?

En park är en större trädgårdsanläggning med planteringar och promenadvägar nära eller inom tätt bebyggda områden. I en park kan ingå även sjöar, kanaler, skulpturer, paviljonger, växthus, orangerier eller andra byggnadsverk. Benämningen park kan även ha en vidare användning i betydelsen grönområde och förekommer i ord som slottspark, kronopark, folkpark eller nationalpark. En offentlig park är öppet för allmänheten och avsett för rekreation och förströelse, en privatpark är däremot ej tillgänglig för allmänheten. Anläggandet av parker studeras inom till exempel hortikultur, och finns i olika former, exempelvis barockparken och engelska parken.

Förenklar ditt sökande

På denna sidan hittar du flera olika kategorier och länkar om bland annat Samhället , hoppas du finner vad du söker.